برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده طب سنتی Faculty of Traditional Medicine

فهرست اصلی

شرح وظایف معاونت آموزشی

 • تلاش در جهت توسعه و بالندگی فعالیت های آموزشی در سطح دانشکده
 • اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی دانشکده و ارائه خط مشی ها وسیاستهای کلی آموزشی در سطح دانشکده .
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات آموزشی در دانشکده
 • ایجاد هماهنگی میان گروه های آموزشی و مراکز آموزشی جهت انجام بهینه فعالیتهای آموزشی .
 • تلاش در جهت ارتقاء موقعیت علمی و آموزشی دانشکده دررتبه بندی دانشکده ها.
 • تهیه و تنظیم برنامه استراتژیک حوزه معاونت آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آن .
 • مشارکت فعال در سیاستگذاریهای مربوط به استخدام اعضای هیات علمی، تاسیس مقاطع و رشته های تحصیلی و تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو .
 • نظارت بر برنامه های مربوط به آموزش اعضای هیات علمی، روشهای تدریس، روشهای ارزیابی دانشجو و ارزشیابی
  برنامه های آموزشی در سطح دانشکده .
 • تلاش در جهت تقویت مشارکت و جلب همکاری اعضای هیات علمی دانشکده به منظور ارتقاء و بهبود کیفیت برنامه های آموزشی .
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق و مطابق مقررات .
 
 • نوشته شده
 • در شنبه هفتم مهر 1397
 • توسط ساناز قادری