برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده طب سنتی Faculty of Traditional Medicine

فهرست اصلی

شرح وظایف

محور توسعه آموزشي مركز آموزش

(Educational Development office )

    دفتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (EDO)  به عنوان محور آموزش هر سيستم آموزشي بوده و ارتقاي كيفي آموزش مديون آن است را بر عهده دارد  . شرح وظايف  و اختيارات اين دفتر بشرح ذيل است :

الف) نظارت در اجراي فرآيندهاي آموزشي گروهها  :

1) ارزيابي فعاليت هاي آموزشي گروهها ( اعم از كلاس درس ، آموزش هاي درون بخشي مانند ژورنال كلوپ ، گزارش مورد و .... ) بر اساس چك ليست هاي EDO

2- ارائه فيديك در موضوع كميت و كيفيت فرآيندهاي آموزشي به گروهها

3- نظارت بر نحوه ارزيابي دانشجويان ( تناسب متد ارزيابي ، اهداف آموزشي ، روايي , پايايي آزمون ) و ارائه آن به گروه هاي آموزشي و اساتيد .

4) هدايت اجراي ارزشيابي دروني درگروههاي آموزشي

ب) همكاري در ارزشيابي اعضاي هيات علمي :

1) ارزيابي كميت و كيفيت فعاليت آموزشي و ارائه پسخوراند آن به اساتيد

2) تشويق و ترغيب دانشجويان جهت شركت در ارزشيابي صحيح اساتيد

3) اطلاع رساني به اساتيد در مورد مراحل فرآيند ارزشيابي

4) تحليل نتايج ارزشيابي اساتيد و بازبيني آنها بطور كيفي و مصاحبه اي

5- ارائه  و بازبيني فرمهاي ارزشيابي جهت اطلاع اعضاي هيات علمي در سايت دانشكده

6) شركت در جلسات گروههاي آموزشي و تحليل نتايج ارزشيابي و راهكارهاي بهبود نقاط ضعف

ج) ارائه مشاوره در زمينه اجراي طرحهاي پژوهش در آموزش :

1) راست آزمايي طرحهاي دانش پژوهي

2) چاپ مقاله در مجلات آموزش پزشكي

3) ارسال فرآيندهاي آموزشي به جشنواره هاي آموزشي ( شهيد مطهري و ... )

د) شركت در برنامه ريزي آموزش :

1) نظارت بر ارائه طرح درسها در ابتداي ترم در گروههاي آموزشي

2) تكميل طرح درس هاي تدوين نشده و بارگذاري آنها بر روي سايت دانشكده

 ه ) همكاري در ارتقاي توانمنديهاي اعضاي هيات علمي در زمينه هاي آموزشي :

1)نياز سنجي اعضاي هيات علمي در زمينه هاي آموزشي و انعكاس آنها به EDC

2) معرفي و پيگيري اعضاي هيات علمي  جهت شركت در كارگاههاي آموزشي EDC

3) تهيه پمفليت هاي آموزشي و ارائه آنها به اعضاي هيات علمي


 

  • نوشته شده
  • در سه شنبه هفدهم مهر 1397
  • توسط ساناز قادری