برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده طب سنتی Faculty of Traditional Medicine

فهرست اصلی

شرح وظایف و اختیارات ریاست دانشکده

 • دریافت خط مشی های لازم از ریاست و معاونین دانشگاه

 • نظارت بر حسن اجرای مصوبات ابلاغی از طریق ریاست دانشگاه

 • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی اعضای هیأت علمی

 • بررسی های لازم جهت گردآوری و تنظیم روشهای نوین آموزشی

 • انجام تحقیقات و پژوهشهای علمی برحسب نیازهای کشور و اولویت های مربوطه      

 • ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای تابعه و ارتقاء کمی و کیفی راندمان کار پرسنل از طریق تشویق، تنبیه و سایر
  روشهای اصولی و منطقی مدیریتی

 • تلاش برای ایجاد شرایط مناسب محیط کار و رفاه کارکنان .

 • سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اعتبارات واحد تحت سرپرستی .

 • ایجاد ارتباط با نهادها، موسسات و مراکز علمی و آموزشی داخلی یا خارج از کشور به منظور انجام مبادلات علمی

 • نظارت بر کار شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده

 • ارزیابی و هماهنگی کلیه فعالیت های واحدهای دانشکده

 • اشتراک مساعی در تنظیم بودجه دانشکده با مسئولین مربوطه .

 • نظارت و مراقبت و بهره برداری از ساختمانهای موجود از لحاظ آب، برق، تلفن و تأسیسات دانشکده با همکاری واحد مرکزی .

 • نظارت بر اجرای دقیق مقررات، آئین نامه ها و ضوابط مربوطه

 • انجام اقدامات لازم جهت تأمین نیازهای دانشکده مانند وسایل و دستگاههای آموزشی، استخدام استاد و... و دیگر نیازهای مربوطه

 

 
 
 

 • نوشته شده
 • در شنبه هفتم مهر 1397
 • توسط ساناز قادری