برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده طب سنتی Faculty of Traditional Medicine

فهرست اصلی

برنامه راهبردی

مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشکي تبريز با هدف فراهم آوردن بستر ارتباط الکترونيکي و امکان استفاده از فناوريهاي نوين در جهت جمع آوري، ذخيره سازي، حفظ و نگهداري و تامين امنيت اطلاعات در سطح دانشگاه  براي کاربران شاغل در بخشهاي سلامت، آموزش و اداري مالي تشکيل گرديده و در حال حاضر نيز مشغول فعاليت در اين زمينه ميباشد.
بعلاوه اين سازمان در بخشي ديگر از برنامه هاي خود به جمع آوري آمار و ارايه اطلاعات در زمينه هاي مرتبط با علوم پزشکي به عموم مردم مي پردازد. اين اطلاعات از طريق وب سايت دانشگاه در اختيار افراد قرار مي گيرد.
 
چشم انداز :
مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه مصمم است با بهره گيري از فناوري روز و تجربه کارشناسان فناوري اطلاعات دانشگاه ، وزارت مطبوع و شرکتهاي تخصصي رايانه محيط و بستر لازم براي آموزش ،نگهداري و ارائه اطلاعات و خدمات مرتبط با نظام سلامت کشور را بهبود بخشد. 
 
رسالت:
اداره آمار و فن آوري اطلاعات به منظور جمع آوري داده هاي توليد شده در سيستم دانشگاه و پردازش آن و ارايه خدمات مشاوره اي در زمينه آمار و اطلاعات  ، نظارت بر طرحهاي اتوماسيون نظام آماري با استفاده از آخرين دستاوردهاي تكنولوژي و نيز بعنوان مشاور IT رياست دانشگاه در زمينه تجهيز ، خريد ، ارتقاء و نظارت در امور نرم افزار و سخت افزار  تشكيل گرديده است.رضايت مديران ارشد دانشگاه ، كيفيت مطلوب ارايه خدمات، توانمندسازي نيروي انساني و پاسخ بهنگام و بروز به مشتريان و ايمان به كار، صداقت دركار و رضايت مشتريان از جمله باورهاي هميشگي اين مديريت مي باشد.
ماموريت هاي اصلي:
•    ارايه خدمات فناوري اطلاعات به کاربران در سطح سازمان
•    ارايه خدمات مربوط به مکانيزاسيون فرايندهاي واحد هاي مختلف تحت پوشش سازمان
•    فراهم آوردن بستر ارتباط الکترونيکي براي واحد هاي مختلف تحت پوشش
•    ارايه خدمات اتوماسيون اداري به کليه واحد هاي تحت پوشش
•    بررسي و نظارت بر اجراي پروژه هاي IT در سطح دانشگاه
•    ارايه خدمات اينترنت به کاربران در سطح سازمان
•    ارايه خدمات اينترنت به اعضا هيات علمي جهت استفاده در منزل
•    توانمند سازي کاربران سازمان جهت استفاده از امکانات فناوري اطلاعات
•    ارايه خدمات اطلاع رساني در زمينه علوم پزشکي به عموم مردم جهت بالابردن سطح سلامت در جامعه
•    ارايه خدمات اطلاع رساني به کاربران عرصه سلامت
•    ارايه خدمات اطلاع رساني به دانشجويان علوم پزشکي
•    نظارت بر طراحي و توسعه وب سايتهاي واحد هاي تحت پوشش دانشگاه
 
ارزشها :
•      کار تيمي
•      مشارکت
•      مشتري محوري
•      بهبود مستمر
 
 
 
اهداف:
•        برگزاري جلساتي با نمايندگان معاونت هاي دانشگاه جهت بررسي و اصلاح فرآيندها - 5 ساله
•        ارايه پيشنهاد به وزارت متبوع در خصوص اصلاح برخي فرمهاي استاندارد و استاندارد سازي برخي از فرمهاي غيراستاندارد - 5 ساله
•        بررسي گردش كارفرمها و حذف گردش كار غير ضروري - 5 ساله
•        تعيين نيازهاي سيستم اطلاعاتي دانشگاه (حوزه ستاد  و واحدهاي تابعه) - 5 ساله
       - تعيين نيازهاي سخت افزاري
       - تعيين نيازهاي نرم افزاري
       - تعيين نيروي انساني موردنياز 
•        اتوماسيون نظام آماري دانشگاه- 3 ساله 
•        بررسي وضعيت اتوماسيون نظام آماري معاونتها - 5 ساله
•        شناسايي وضع موجود، تعيين سيستمهاي اطلاعاتي و اولويت بندي آنها- 3 ساله
•        شناخت وضعيت موجود اقلام آماري در سيستمهاي اطلاعاتي از لحاظ فرآيند توليد، ثبت، انتقال و     گزارشگيري اطلاعات - 5 ساله
•        طراحي وضعيت منطقي و مطلوب فرآيند توليد، ثبت ، انتقال و گزارشگيري - 5 ساله
•        آموزش كاركنان آماري واحدهاي تابعه به عنوان توليد كنندگان و مديران به عنوان مصرف كنندگان اطلاعات - 5 ساله
•        نظارت بر استقرار نظام آمارهاي ثبتي - 5 ساله
•        توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در عرصه سيستم آماري- 5 ساله
•        توجه به توسعه تخصص ها و زيرساختهاي فناوري و اطلاعات- 5 ساله
•        آموزش و رشد فناوري ها و توسعه سيستم هاي ارتباطي – اطلاعاتي- 5 ساله
•        تقويت پوياي استفاده از فناوري اطلاعات- 5 ساله
•        تقويت استفاده از فنون جديد اطلاع رساني- 5 ساله
•        توانمند ساختن متخصصان و سازمانها و موسسات در زمينه  اطلاع  رساني- 5 ساله
•        گسترش بسترهاي علمي و تحقيقاتي زمينه هاي فكري و توسعه فناوري اطلاعات  - 5 ساله
•        آموزش مهارتهاي مورد نياز جهت مديريت شبکه هاي کامپيوتري - 5 ساله
•        تهيه نمودن سخت افزارها ي موردنياز واحدها و نرم افزارهاي موردنياز مربوط به آن - 5 ساله
•        آشنا نمودن پرسنل واحدها با سيستم هاي جديد روز كامپيوتري و روش استفاده از ابزار و وسايل در زمينه كامپيوتر- 5  ساله
•        برگزاري كارگاهها و كلاس هاي آموزشي در زمينه علم روز كامپيوتر- 5 ساله
•        بررسي وضعيت فعلي سيستم ها و شبكه هاي موجود در دانشگاه - 2 ساله
•        بررسي امكـان سنجي يكپـارچه نمــودن سيستم ها و شـبكه ها در دانشـگاه در زمـينه سخت افزار و نرم افزار- 2 ساله
•        بررسي ارتباطات و نيروي انساني موردنياز جهت اجراي طرح يكپارچه سازي سيستم ها - 2 ساله
•       ايجاد زير سـاختهاي سخت افـزاري و نـرم افزاري لازم براي توسعه آموزش مجــازي در دانشگاه- 5 ساله
•       توسعه سيستم ديتاسنتر دانشگاه
•      توسعه بسترهاي مخابراتي و سخت افزاري جهت اتصال به شبکه شمس و سپاس

  • نوشته شده
  • در سه شنبه هفدهم مهر 1397
  • توسط ساناز قادری