برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده طب سنتی Faculty of Traditional Medicine

فهرست اصلی

فرمها‌ و آیین نامه‌ های معاونت‌ تحقیقات‌ و‌ فناوریفرآیند پیش دفاع دانشجویان دکتری تخصصی


 فرآیند دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

فرآیند دفاع دانشجویان دکتری تخصصی 

 2020آیین نامه تشویق مقالات

آیین نامه کمیته اخلاق

 شیوه نامه دوره های پسا دکترا (ویژه اتباع خارجی) 
 
 راهنمای تهيه فرم رضايت آگاهانه در طرح های تحقيقاتی

 متن رضایتنامه پرسشنامه

 کاربرگ ترجمان دانش طرح های پژوهشی

راهنمای ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور

 آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

 نمودار گردش کاری فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 نمودار گردش کار در طول دوره فرصت مطالعاتی 

 آئین نامه بازنگری شده جایزه مقالات دانشگاه 

 آئین نامه پایان نامه های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز (سال 1398)

 اصلاحات جدید در بررسی پایان نامه-گرنت و پایان نامه-طرح تحقیقاتی به همراه اصلاحات فلوچارت های مربوطه


 
  • نوشته شده
  • در يکشنبه بیست و هفتم مهر 1399
  • توسط ساناز قادری