برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده طب سنتی Faculty of Traditional Medicine

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 17 ارديبهشت 1398
کد 167

زمان بندی برنامه گزارش صبحگاهی دانشکده طب سنتی در اردیبهشت و خرداد ماه سال 98
 

تاریخ

معرفی بیمار

مفرده جدید

مفرده قدیم

بیمار طب جدید

بیمار طب قدیم

24/02/98

دکتر راثی

دکتر مجیدزاده
( یونجه )

دکتر عباسعلیزاد
 ( یونجه )

دکتر خاضعی

دکتر کامیاب

31/02/98

دکتر باقرزاده

دکتر فرجی
( بسفایج )

دکتر صدیقی
( بسفایج )

دکتر چهری

دکتر جودی

07/03/98

دکتر جودی

دکتر فیروزان
 ( بابونه )

دکتر بناگذار
( بابونه )

دکتر باقروند

دکتر فرجی

21/03/98

دکتر چهری

دکتر خاضعی
( بارهنگ )

دکتر دهقان
( بارهنگ )

دکتر راثی

دکتر قاضی زاده

28/03/98

دکتر صادقی

دکتر ابوالسلطانی
( گل گاوزبان )

دکتر صدیقی
( گل گاوزبان )

دکتر کامیاب

دکتر عباسعلیزاده