برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده طب سنتی Faculty of Traditional Medicine

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 17 مهر 1400
کد 291

فراخوان جذب

فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
       دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نظر دارد با توجه به اعلام نیاز آموزشی دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی در راستای کمک به تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز گروههای آموزشی از فارغ التحصیلان مقاطع فوق تخصص، تخصص،Ph.D یا کارشناسی ارشد رشته های ذیل دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان محترم جهت هماهنگی های لازم تا پایان وقت اداری مورخ 15/7/1400 به معاونت آموزشی دانشکده (هیات علمی آموزشی ) یا معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ( هیات علمی پژوهشی )  مربوطه مراجعه نمايند. مهلت تعيين شده غير قابل تمديد خواهد بود.
تا پایان وقت اداری 1400/0730 تمدید گردید
 شرايط عمومي:

-        تدين به دين مبين اسلام با يکي از اديان رسمي کشور
-        تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران
-        عدم تعهد خدمت به ساير دانشگاهها و يا موسسات وابسته به آن
-        عدم وابستگي استخدامي به سازمانها، موسسات آموزشي عالي ويا ساير نهادهاي دولتي
  
حداقل شرایط افراد متقاضي فعاليت به عنوان هيات علمي  آموزشی - متعهد خدمت در
دانشکده های  دانشگاه علوم پزشکی تبريز

 • دارای مدرک معتبر زبان انگلیسی (براساس آئین نامه وزارتی)

 • داشتن حداقل یک مقاله چاپ شده ISI به عنوان نفر اول یا نویسنده رابط

 • کسب حداقل 70% نمره آزمون مصاحبه

 • تعهد کسب امتیاز سالیانه حداقل 30 امتیاز بر اساس شاخص های ذیل :

 الف) فعاليت آموزشی: ( حداقل 12 امتیاز ، حداکثر 24 امتیاز)

 • ارائه فعالیت تدریس به عنوان مدرس حداقل 12 واحد درسی سالانه یا حداقل 80 درصد فعالیت  بالینی مورد انتظار با تایید بخش ،مدیر گروه و دانشکده مربوطه (هرواحد درسی 5/1 امتیاز)

           ب) فعاليت تحقیقاتی : (حداقل 5 امتیاز )
1) چاپ مقاله

 • چاپ  حداقل  یک  مقاله  ISI  به عنوان نویسنده رابط (هر مقاله 5 امتیاز)

 • نفراول یا نویسنده رابط مقالات PubMed يا Scopus: ( هرمقاله 3 امتیاز)

 • به ازاء چاپ  هرمقاله  نفر اول یا نویسنده  رابط در مجلات  لیست  سیاه ( سامانه  نوپا) 5-  امتیاز

 • نفر غیر از اول یا نویسنده غیر رابط مقالاتISI : هر مقاله 1 امتیاز IF +5/0        

 • نفر غیر از اول یا  نویسنده غیر رابط  مقالات  PubMed يا Scopus: هرمقاله 5/0 امتیاز

 • به ازاء چاپ  هر مقاله نفر غیراول یا نویسنده غیررابط در مجلات لیست سیاه (سامانه نوپا) 5-   امتیاز

 انتظار می رود حداقل 75% فعالیت های تحقیقاتی در زمینه اعلام نیاز در فراخوان جذب باشد.
2) استنادات علمی (حداکثر 5 امتياز)

 • میزان ارجاعات  به مقالات  منتشره در دو سال اخير: هر ارجاع، 25/0 امتیاز

ج) فناوری

 • ارائه و اجرای طرح های فناورانه با ثبت اختراع (حداکثر هر طرح 15 امتیاز به عنوان مجری اصلی و 5 امتیاز برای همکار اصلی)

 • ارائه و اجرای طرح های فناورانه بدون ثبت اختراع (حداکثر هرطرح 5 امتیاز برای عنوان مجری اصلی و 3 امتیاز برای همکار اصلی)

توضیح: هر گونه طرح فناورانه لازم است دارای تائيديه  شورای فناوری  بوده و یا  به عنوان اختراع در مراجع معتبر ثبت شود.
 د) جذب گرنت­

 • گرنت­ ملی خارج دانشگاهی: به ازای هر 40 میلیون ريال، 1 امتیاز (حداکثر 10 امتیاز)

 • گرنت بين­المللی: به ازای هر معادل ريالی گرنت ملّی، 2 امتیاز (حداکثر 15 امتیاز)

 توضیح: برای هر گرنت فقط در سال اخذ اعمال خواهد شد.
 
حداقل شرایط افراد متقاضي فعاليت به عنوان هيات علمي پژوهشي- متعهد خدمت در مراکز تحقيقاتی دانشگاه علوم پزشکی تبريز
 داشتن مدرک معتبر علمی Ph.D یا دکتری تخصصی در رشته متناسب با مرکز تحقیقات مربوطه

 • چاپ حداقل 3 مقاله ISI  به عنوان نویسنده اول و یا نویسنده رابط که حداقل یکی از آن ها دارای ضریب تاثیر بالاتر از 2 باشد؛ بدیهی است علاوه بر سه مقاله ISI شرطی، سایر مقالات متقاضی نیز در امتیازگذاری لحاظ خواهند شد.

 • دارای مدرک معتبر زبان انگلیسی (براساس آئین نامه وزارتی) با توانائی به زبان انگلیسی آکادمیک مورد تائید شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

 • تعهد کسب امتیاز سالیانه حداقل 30 امتیاز بر اساس شاخص های ذیل:

 الف) فعاليت آموزشی: (حداکثر 5 امتیاز)
 ارایه مواد آموزشی و یا فعالیت تدریسی به عنوان مدرس در کارگاهها یا برنامه های آموزشی مرتبط با وظایف (هر واحد درسی، یا هر کارگاه 8 ساعته، یک امتیاز؛ يا تهيه هر بسته آموزشی مجازی 5 امتیاز) 
ب) فعاليت تحقیقاتی
 1) چاپ مقاله

 • نفر اول یا نویسنده رابط مقالات ISI : هر مقاله 5 امتیاز × IF + 2

 • نفر اول یا نویسنده رابط مقالات PubMed يا Scopus: هر مقاله 3 امتیاز

 • به ازاء چاپ هر مقاله نفر اول یا نویسنده رابط در مجلات لیست سیاه (سامانه نوپا) 5-  امتیاز

 • نفر غیر از اول یا نویسنده غیر رابط مقالات ISI : هر مقاله 1 امتیاز IF +  5/0     

 • نفر غیر از اول یا نویسنده غیر رابط مقالات PubMed يا Scopus: هر مقاله 5/0 امتیاز

 • به ازاء چاپ هر مقاله نفر غیر اول یا نویسنده غیر رابط در مجلات لیست سیاه (سامانه نوپا) 5-   امتیاز

 انتظار می رود حداقل 75% فعالیت های تحقیقاتی در زمینه اعلام نیاز در فراخوان جذب باشد.
 2) استنادات علمی (حداکثر 5 امتياز)

 • میزان ارجاعات به مقالات منتشره در دو سال اخير: هر ارجاع، 25/0 امتیاز

ج) فناوری

 • ارائه و اجرای طرحهای فناورانه با ثبت اختراع (حداکثر هر طرح 15 امتیاز به عنوان مجری اصلی و 5 امتیاز برای همکار اصلی)

 • ارائه و اجرای طرحهای فناورانه بدون ثبت اختراع (حداکثر هر طرح 5 امتیاز برای عنوان مجری اصلی و 3 امتیاز برای همکار اصلی)

توضیح : هر گونه طرح فناورانه لازم است دارای تائيديه شورای فناوری بوده و یا به عنوان اختراع در مراجع معتبر ثبت شود.
 
د) جذب گرنت­

 • گرنت­ ملی خارج دانشگاهی: به ازای هر 40 میلیون ريال، 1 امتیاز (حداکثر 10 امتیاز)

 • گرنت بين­المللی: به ازای هر معادل ريالی گرنت ملّی، 2 امتیاز (حداکثر 15 امتیاز)

 توضیح: برای هر گرنت فقط در سال اخذ اعمال خواهد شد.

 1. امتيازات مکتسبه، مربوط به همان سال (برای مستندات انگلیسی زبان، سال میلادی و برای سایر موارد سال شمسی) بوده، قابل ذخيره برای سال بعد نيست.

 2. اشتغال فرد هيات علمی پژوهشی متعهد خدمت، به صورت تمام وقت بوده و به هيچ عنوان مجاز به فعاليت آموزشی ، پژوهشی و درمانی در خارج از مراکز تحقیقاتی دانشگاه نخواهد بود.(در موارد استثنائی اخذ مجوز از معاونت تحقیقات و فناوری الزامی است.)

 3. تقاضاها و مدارک رسیده به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه پس از امتیاز گذاری مستندات برای مصاحبه با کمیته دانشگاهی و جمع بندی امتیازات مستندات و مصاحبه و با لحاظ کردن تعداد مجوزهای جذب نیروی متعهد خدمت دانشگاه انتخاب خواهند شد.

 4. افراد متقاضی،  مجاز به شرکت در فراخوان یک مرکز تحقیقاتی می باشند.

لیست رشته های مورد نیاز دانشکده ها برای فراخوان جهت جذب هیئت علمی متعهد خدمت
 
دانشکده گروه آموزشی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تعداد جنسیت
پزشکی طب فیزیکی و توانبخشی طب فیزیکی و توانبخشی تخصص 1 نفر زن /مرد
پاتولوژی پاتولوژی تخصص 1 نفر زن /مرد
بیماریهای پوستی بیماریهای پوستی تخصص 1 نفر زن /مرد
جراحی عمومی جراحی قلب فلوشیپ 1 نفر زن /مرد
بیماریهای چشم گلوکوم فلوشیپ 1 نفر زن /مرد
اوربیت و اکولوپلاستی فلوشیپ 1 نفر زن /مرد
استرابیسم یا پدیاتریک فلوشیپ 1 نفر زن /مرد
رادیولوژی رادیولوژی تخصص 1 نفر زن /مرد
بیماریهای عفونی بیماریهای عفونی تخصص 1 نفر زن /مرد
روانپزشکی روانشناسی بالینی PhD 1نفر زن /مرد
طب هسته ای فیزیک پزشکی  PhD 1نفر زن /مرد
پزشکی هسته ای تخصص 1نفر زن /مرد
کودکان گوارش کودکان فوق تخصص 1 نفر زن /مرد
                            ریه کودکان فوق تخصص 1 نفر زن /مرد
                  آلرژی و ایمونولوژی بالینی فوق تخصص 1 نفر زن /مرد
عفونی کودکان فوق تخصص 1 نفر زن /مرد
مراقبت های ویژه کودکان فلوشیپ 1 نفر زن /مرد
خون و انکولوژی کودکان فوق تخصص 1 نفر زن /مرد
کلیه کودکان فوق تخصص 1 نفر زن /مرد
کودکان جنرال (استقرار در اورژانس کودکان ) تخصص 1 نفر زن /مرد
ژنتیک پزشکی ژنتیک پزشکی PhD 1نفر زن /مرد
  فیزیک  پزشکی فیزیک پزشکی با گرایش رادیوتراپی PhD 1نفر زن /مرد
علوم نوین پزشکی بیولوژی تولید مثل بیولوژی تولید مثل PhD 1 نفر زن /مرد
علوم سلولی کاربردی علوم سلولی کاربردی PhD 1 نفر زن /مرد
مهندسی بافت مهندسی بافت PhD 1 نفر زن /مرد
شیمی آلی  PhDپژوهشی 1 نفر زن /مرد
بهداشت آمار زیستی   آمار زیستی   PhD 1نفر زن /مرد
اپیدمیولوژی اپیدمیولوژی با پایه رشته های علوم پزشکی PhD 1 نفر زن /مرد
دندانپزشکی دندانپزشکی اطفال دندانپزشکی اطفال تخصص 1 نفر زن /مرد
بیماریهای دهان و تشخیص بیماریهای دهان و تشخیص تخصص 1 نفر زن /مرد
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی (با پایه کارشناسی و کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی ) PhD 1 نفر زن /مرد
مدیریت اطلاعات سلامت مدیریت اطلاعات سلامت با پایه فناوری اطلاعات سلامت PhD 1 نفر زن /مرد
پرستاری و مامایی پرستاری داخلی جراحی پرستاری داخلی جراحی(استقرار در بالین) PhD 1 نفر زن /مرد
اتاق عمل  کارشناسی ارشد 1 نفر زن /مرد
داروسازی فارماکولوژی و سم شناسی فارماکولوژی با پایه داروسازی PhD 1 نفر زن /مرد
فارماسیوتیکس فارماسیوتیکس فیلد استنشاقی PhD 1 نفر زن /مرد
فارماکوگنوزی فارماکوگنوزی با پایه داروسازی PhD 1 نفر زن /مرد
توانبخشی گفتار درمانی گفتاردرمانی PhD 1 نفر زن /مرد
کاردرمانی کاردرمانی PhD 1 نفر زن /مرد
شنوایی شناسی شنوایی شناسی کارشناسی ارشد یا PhD 1 نفر زن /مرد
طب سنتی طب سنتی داروسازی طب سنتی PhD 1 نفر زن /مرد
تغذیه تغذیه تغذیه بالینی PhD 1 نفر زن /مرد
پیراپزشکی رادیولوژی فیزیک پزشکی با گرایش پزشکی هسته ای PhD 1 نفر زن /مرد
فیزیک پزشکی با گرایش تصویربرداری غیریونیزان PhD 1 نفر زن /مرد
 
 
 
لیست رشته های مورد مراکز تحقیقاتی  برای فراخوان جهت جذب هیئت علمی متعهد خدمت
نام مرکز تحقیقات نام رشته درخواستی مقطع تحصیلی تعداد جنسیت
پزشکی  مبتنی بر شواهد سیاستگذاری سلامت   PhD 1 نفر زن/مرد
تغذیه بیوتکنولوژی دارویی با گرایش نانوذرات آلبومین   PhD 1 نفر زن/مرد
قلب و عروق    فارماکولوژی با گرایش اختلالات عروقی و آنژیوژنز PhD 1 نفر زن/مرد
عوامل اجتماعی موثر بر سلامت سلامت و رفاه اجتماعی PhD 1 نفر زن/مرد
بیماریهای عفونی و گرمسیری حشره شناسی پزشکی یا شیمی آلی PhD 1 نفر زن/مرد
سلامت باروری زنان اپیدمیولوژی یا علوم دارویی PhD 1 نفر زن/مرد
کلیه بیوتکنولوژی پزشکی یا بیوتکنولوژی دارویی یا تغذیه با گرایش بالینی PhD 1 نفر زن/مرد
سلامت کودکان بیوشیمی بالینی PhD 1 نفر زن/مرد
بیماریهای لثه و دندان شیمی معدنی   PhD 1 نفر زن/مرد
آموزش علوم پزشکی آمار و اپیدمیولوژی PhD 1 نفر زن/مرد
غدد درون ریز علوم تغذیه PhD 1 نفر زن/مرد
بیماریهای بافت همبند فیزیولوژی PhD 1 نفر زن/مرد
بیماریهای گوارش و کبد باکتری شناسی پزشکی PhD 1 نفر زن/مرد
پزشکی مولکولی پزشکی مولکولی با گرایش سرطان یا بیوتکنولوژی پزشکی با گرایش سرطان PhD 1 نفر زن/مرد
 
 • نوشته شده
 • در شنبه 17 مهر 1400
 • توسط ساناز قادری