برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده طب سنتی Faculty of Traditional Medicine

فهرست اصلی
شماره تلفن های دانشکده طب سنتی
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده قسمت یا واحـد : تلفن گویای مرکزی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33379527 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده قسمت یا واحـد : ریاست دانشکده
اسامـی افــــراد : محمد علی تربتی شماره داخلــی : 1
شماره مستقیم : 33379527 شمــاره فـکـس : 33379529
نام حــــــــــوزه : دانشکده قسمت یا واحـد : دفتر ریاست
اسامـی افــــراد : محمدرضا مقدم شماره داخلــی : 1
شماره مستقیم : 33379527 شمــاره فـکـس : 33379529
نام حــــــــــوزه : دانشکده قسمت یا واحـد : دفتر ریاست
اسامـی افــــراد : فرهاد آذری شماره داخلــی : 1
شماره مستقیم : 33379527 شمــاره فـکـس : 33379529
نام حــــــــــوزه : دانشکده قسمت یا واحـد : معاون اداری و مالی
اسامـی افــــراد : علی آجودان زاده شماره داخلــی : 1
شماره مستقیم : 33379527 شمــاره فـکـس : 33379529
نام حــــــــــوزه : دانشکده قسمت یا واحـد : معاونت آموزش
اسامـی افــــراد : علیرضا غفاری شماره داخلــی : 1
شماره مستقیم : 33379527 شمــاره فـکـس : 33379529
نام حــــــــــوزه : دانشکده قسمت یا واحـد : پژوهش
اسامـی افــــراد : سپیده علیزاده شماره داخلــی : 3
شماره مستقیم : 33379527 شمــاره فـکـس : 33379529
نام حــــــــــوزه : دانشکده قسمت یا واحـد : IT
اسامـی افــــراد : ساناز قادری شماره داخلــی : 2
شماره مستقیم : 33379528 شمــاره فـکـس : 33379529
نام حــــــــــوزه : دانشکده قسمت یا واحـد : حسابداری
اسامـی افــــراد : غلامرضا منافی شماره داخلــی : 2
شماره مستقیم : 33379527 شمــاره فـکـس : 33379529
نام حــــــــــوزه : دانشکده قسمت یا واحـد : دبیرخانه و بایگانی
اسامـی افــــراد : ثریا محمدی شماره داخلــی : 2
شماره مستقیم : 33379527 شمــاره فـکـس : 33379529