يکشنبه 31 تير 1397 _ 08 ذو القعدة 1439 _ 22 ژوئیه 2018
جستجو :
 بولتن پژوهشی
 
 
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : محمدرضا اردلان
گروه آموزشی : گروه آموزشی تاریخ علوم پزشکی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : هیات علمی
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : نفرولوژیست
تلفن :
صفحه اصلی : http://ftm.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : محمدعلی تربتی
گروه آموزشی : گروه آموزشي داروسازي سنتي
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس دانشکده
درجه علمی : استاد یار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : داروسازي سنتي
تلفن : 04133379529
صفحه اصلی : http://ftm.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : گروه آموزشي داروسازي سنتي
بیوگرافی :
واحد سازمانی : گروه هاي آموزشي دانشكده
درجه علمی : استاد یار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : طب سنتي
تلفن :
صفحه اصلی : http://ftm.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : گروه آموزشی تاریخ علوم پزشکی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : رئیس اداره آموزش
درجه علمی : مدرس
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : رشته تاریخ علم (طب ایرانی)، انستیتو نسخ خطی آکادمی ملی علوم آذربایجان
تلفن :
صفحه اصلی : http://ftm.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : لاله خدایی
گروه آموزشی : گروه آموزشي داروسازي سنتي
بیوگرافی :
واحد سازمانی : گروه هاي آموزشي دانشكده
درجه علمی : استاد یار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : داروسازي سنتي
تلفن : 04113379527
صفحه اصلی : http://ftm.tbzmed.ac.ir/teacher/KhodaieL
ایمیل :
نام استاد : دکترمجید خلیلی
گروه آموزشی : گروه آموزشی تاریخ علوم پزشکی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : گروه هاي آموزشي دانشكده
درجه علمی : مدرس - دکترای تخصصی تاریخ علوم و تکنولوژی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : تاريخ علوم و تکنولوژی پزشكي
تلفن :
صفحه اصلی : http://ftm.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : عباس دل آذر
گروه آموزشی : گروه آموزشي داروسازي سنتي
بیوگرافی :
واحد سازمانی : هیات علمی
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : دکترای تخصصی فارماکوگنوزی
تلفن :
صفحه اصلی : http://ftm.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : محمدرضا سیاهی
گروه آموزشی : گروه آموزشی تاریخ علوم پزشکی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : هیات علمی
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : دکترای تخصصی فارماسیوتیکس
تلفن :
صفحه اصلی : http://ftm.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : مهران سیف فرشد
گروه آموزشی : گروه آموزشی تاریخ علوم پزشکی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : گروه هاي آموزشي دانشكده
درجه علمی : مدرس
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : اخلاق پزشکی - MD - MPH
تلفن :
صفحه اصلی : http://ftm.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : علیرضا غفاری
گروه آموزشی : گروه آموزشی تاریخ علوم پزشکی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر گروه
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : طب سنتي
تلفن :
صفحه اصلی : http://ftm.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
 
  اساتید